Wees consequent

Voor jongeren is het niet vanzelfsprekend om op een gelijkwaardig manier samen te werken met volwassenen. Jongeren zijn gewend dat volwassenen ‘voor hen denken’ en passen hun rol hier feilloos op aan. Jongeren hebben door moderne media soms net zo veel kennis als volwassenen en hebben het dan ook snel door wanneer volwassenen zich vergissen. Uit loyaliteit naar hun gesprekspartner laten ze dit meestal niet weten. Volwassenen denken hierdoor dat ze op een gelijkwaardige manier met jongeren samen werken, terwijl jongeren hun kind-rol aannemen en geen echte verantwoordelijkheid voelen. Daarnaast ontbreekt bij jongeren vaak het vertrouwen dat er ook echt iets met hun mening wordt gedaan. Jongeren worden gevraagd mee te doen aan projecten of activiteiten waarvan de inhoud al grotendeels vast staat. Door volwassenen bepaald uiteraard. Daarom is het belangrijk om consequent te zijn naar jongeren. Consequent in het serieus nemen van de mening van jongeren, in het terugkoppelen van wat er met deze mening is gedaan, in het toegeven van je eigen fouten, maar ook in het aanspreken van jongeren op hun eigen verantwoordelijkheid.

Meer over dit thema
Dit item gaat voornamelijk over het aannemen van een bepaalde houding. Wil je meer items lezen die over het aspect ‘houding’ gaan dan adviseren wij je de volgende items zeker ook eens te lezen.
Gelijkwaardigheid
Open en eerlijk
Geloof in de competenties van jongeren

Verdieping
Wil je je graag na het lezen van dit item verder verdiepen in items die vanuit deze houding verder ingaan op bijbehorende vaardigheden en benodigde kennis? Lees dan dit item eens door.
Verantwoordelijkheid

Een goed begin is het halve werk
Wil je je graag nog even verdiepen in de achtergrondinformatie rondom het centrale onderwerp van dit portal, de voortijdige schooluitval en hoe jongerenparticipatie hierin een positieve bijdrage kan leveren middels het aannemen van de juiste houding, het bezitten van de juiste vaardigheden/kennis, het vertonen van het gewenste gedrag en het toepassen van de meest geschikte werkvormen? Lees dan eerst de achtergronditems die we HIER voor je verzameld hebben

Relevante onderwerpen

Open en eerlijk

Openheid en eerlijk zijn tegen jezelf en tegen anderen zijn een tweetal voorwaarden voor een goede relatie. We willen onze ware gevoelens kunnen tonen, onszelf kunnen zijn. Openheid is dus een belangrijke basishouding waar een relatie op rust.  Vaardigheden die...

lees meer

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardige behandeling of uitkomstengelijkheid houdt in dat aan alle mensen dezelfde mogelijkheden geboden wordt. Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent. Het gelijkheidsbeginsel kan gerekend worden tot...

lees meer

Geloof in competenties jongeren

Voor jongeren is het belangrijk om gehoord te worden. Tijdens de adolescentie maken ze een sprong in hun denkvermogen en krijgen het gevoel ‘alles te begrijpen’.[1] Jongeren willen graag van volwassenen leren, maar verwachten hierbij een gelijkwaardige houding.[2] Maar jongerenparticipatie...

lees meer