Participatie moet passen

Leerlingen/studentenparticipatie voelt voor leerlingen/studenten vaak als een kunstje. We mogen nergens over meepraten, maar over dit onderwerp opeens wel. Participatie is daarom pas echt sterk wanneer het regelmatig terug komt en onderdeel is van de cultuur van een onderwijsinstelling. Het verdient daarom een aanbeveling om gekozen participatievormen aan te laten sluiten op de visie  van de onderwijsinstelling.

Het kan u helpen om na te denken over democratische waarden die u als onderwijsinstelling belangrijk vindt en de gekozen participatievormen hier op aan te passen. Een leerlingen/studentendebat is bijvoorbeeld een goede vorm van participatie, wanneer u leerlingen/studenten vaardigheden wilt aanleren om te participeren. Als u nastreeft dat alle studenten hun mening kunnen laten horen, dan werpt een debat waarschijnlijk een te hoge drempel op en is een enquête wellicht een betere vorm.

Aspecten van democratie (democratische waarden)
1. Toegankelijkheid
Alle leerlingen/studenten kunnen hun stem laten horen.

2. Vaardigheden
Leerlingen/studenten jongeren leren de vaardigheden die nodig zijn om te participeren.

3. Invloed
Er wordt iets met de stem van leerlingen/studenten gedaan.

4. Dialoog
Beslissingen worden samen met leerlingen/studenten genomen op basis van argumenten.

5. Draagvlak
Er wordt getoetst of er onder leerlingen/studenten draagvlak is voor het proces en/of de uitkomst.

6: Initiatief
Initiatieven van leerlingen/studenten worden snel ondersteund.

Meer over dit thema
Dit item gaat voornamelijk over een bepaalde werkvorm. Wil je meer items lezen die over het aspect ‘vormen’ gaan dan adviseren wij je de volgende items zeker ook eens te lezen.
Intervisie
Leerlingen-/studentenraad
Socratische gespreksvoering
Ik vind…want…dus…
ABC-methode
Voorwaarden stellen en ze borgen doe je samen

Stapje terug
Ben je benieuwd welk gedrag er vereist is om deze werkvorm toe te passen? Lees dan eerst nog even deze items.
Jongeren ter verantwoording roepen
Afspraken. Nakomen of bijstellen?

Een goed begin is het halve werk
Wil je je graag nog even verdiepen in de achtergrondinformatie rondom het centrale onderwerp van dit portal, de voortijdige schooluitval en hoe jongerenparticipatie hierin een positieve bijdrage kan leveren middels het aannemen van de juiste houding, het bezitten van de juiste vaardigheden/kennis, het vertonen van het gewenste gedrag en het toepassen van de meest geschikte werkvormen? Lees dan eerst de achtergronditems die we HIER voor je verzameld hebben

Relevante onderwerpen

Ik vind…want…dus…

Een gesprektechniek binnen de ABC methode is  ‘ik vind-want-dus?’. Door deze manier van reageren vaak toe te passen, maak je het onderdeel van je standaard communicatie met jongeren. Deze manier van communiceren wordt dan vaak door jongeren overgenomen in hun...

lees meer

Voorwaarden stellen en ze borgen doe je samen

Bekend zijn de inspraakavonden waar voornamelijk volwassenen op afkomen of de enquêtes die nauwelijks door jongeren worden ingevuld. We kennen ook de pizza-bijeenkomsten of de thema-avonden met een bekende artiest die de jeugd wel moet aanspreken. Vol enthousiasme worden er...

lees meer

Socratische gespreksvoering

In de snelheid van de dagelijkse omgang praten we vaak langs elkaar heen. Soms geeft dat niet, maar wel als we dénken elkaar begrepen te hebben (terwijl het niet zo is) en dan op basis van een onjuist beeld gaan...

lees meer