Open en eerlijk

Openheid en eerlijk zijn tegen jezelf en tegen anderen zijn een tweetal voorwaarden voor een goede relatie. We willen onze ware gevoelens kunnen tonen, onszelf kunnen zijn. Openheid is dus een belangrijke basishouding waar een relatie op rust.  Vaardigheden die bij deze houding horen zijn onder andere transparantie, zelfreflectie maar ook communicatie.

Meer over dit thema
Dit item gaat voornamelijk over het aannemen van een bepaalde houding. Wil je meer items lezen die over het aspect ‘houding’ gaan dan adviseren wij je de volgende items zeker ook eens te lezen.
Gelijkwaardigheid
Geloof in de competenties van jongeren
Wees consequent

Verdieping
Wil je je graag na het lezen van dit item verder verdiepen in items die vanuit deze houding verder ingaan op bijbehorende vaardigheden en benodigde kennis? Lees dan deze items eens door.
Transparant
Zelfreflectie
Communicatie met jongeren
Bepaal je rol samen met jongere
Bepaal het doel van jongerenparticipatie

 

Relevante onderwerpen

Geloof in competenties jongeren

Voor jongeren is het belangrijk om gehoord te worden. Tijdens de adolescentie maken ze een sprong in hun denkvermogen en krijgen het gevoel ‘alles te begrijpen’.[1] Jongeren willen graag van volwassenen leren, maar verwachten hierbij een gelijkwaardige houding.[2] Maar jongerenparticipatie...

lees meer

Wees consequent

Voor jongeren is het niet vanzelfsprekend om op een gelijkwaardig manier samen te werken met volwassenen. Jongeren zijn gewend dat volwassenen ‘voor hen denken’ en passen hun rol hier feilloos op aan. Jongeren hebben door moderne media soms net zo...

lees meer

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardige behandeling of uitkomstengelijkheid houdt in dat aan alle mensen dezelfde mogelijkheden geboden wordt. Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent. Het gelijkheidsbeginsel kan gerekend worden tot...

lees meer