Leerlingen-/studentenraad

Een leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veelal gaat het hier om een raadsorgaan verbonden aan een middelbare school. Een dergelijke raad bestaat doorgaans uit door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers. Er bestaan echter ook vrijwillige, niet-verkozen leerlingenraden. In een leerlingenraad zitten leerlingen van alle leerjaren. Veelvoorkomende onderwerpen waar een leerlingenraad zich mee bezighoudt betreffen bijvoorbeeld schoolfeesten en buitenschoolse activiteiten, het leerlingenstatuut, het (mee)organiseren van een evenement op school en deelname in diverse commissies. Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om – gevraagd en ongevraagd – advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad (bv. de schoolraad), met name over zaken die de leerlingen direct aangaan. Een leerlingenraad heeft slechts een adviserende rol en kan dus geen veranderingen afdwingen. Toch is deze werkvorm een uitermate geschikte vorm om zaken aan het licht te krijgen die anders wellicht verborgen blijven. Het geeft je handvatten om zaken anders aan te pakken waardoor schooluitval wellicht voorkomen kan worden. Voorwaarden om deze werkvorm ook echt ‘werkend’ te krijgen is echter wel dat je het bijbehorende gedrag laat zien, de benodigde vaardigheden inzet en vanuit de basishouding ‘gelijkwaardigheid’ werkt.

Meer over dit thema
Dit item gaat voornamelijk over een bepaalde werkvorm. Wil je meer items lezen die over het aspect ‘vormen’ gaan dan adviseren wij je de volgende items zeker ook eens te lezen.
Intervisie
Socratische gespreksvoering
Ik vind…want…dus…
ABC-methode
Participatie moet passen
Voorwaarden stellen en ze borgen doe je samen

Stapje terug
Ben je benieuwd welk gedrag er vereist is om deze werkvorm toe te passen? Lees dan eerst nog even deze items.
Taalgebruik; we gebruiken ‘we’
Samen bepalen van procedures en participatievormen
Verdeel rollen en taken op basis van competenties

Relevante onderwerpen

Participatie moet passen

Leerlingen/studentenparticipatie voelt voor leerlingen/studenten vaak als een kunstje. We mogen nergens over meepraten, maar over dit onderwerp opeens wel. Participatie is daarom pas echt sterk wanneer het regelmatig terug komt en onderdeel is van de cultuur van een onderwijsinstelling. Het...

lees meer

Voorwaarden stellen en ze borgen doe je samen

Bekend zijn de inspraakavonden waar voornamelijk volwassenen op afkomen of de enquêtes die nauwelijks door jongeren worden ingevuld. We kennen ook de pizza-bijeenkomsten of de thema-avonden met een bekende artiest die de jeugd wel moet aanspreken. Vol enthousiasme worden er...

lees meer

Socratische gespreksvoering

In de snelheid van de dagelijkse omgang praten we vaak langs elkaar heen. Soms geeft dat niet, maar wel als we dénken elkaar begrepen te hebben (terwijl het niet zo is) en dan op basis van een onjuist beeld gaan...

lees meer