Handvatten voor dit platform

Samen werken aan je toekomst…..dat is waar het om gaat….de toekomst…

Onderzoek laat zien dat een hoge mate van betrokkenheid van jongeren bij school of de opleiding de kans op voortijdig schoolverlaten verkleint. Via deze website kun je alle informatie vinden die jij nodig hebt om jongerenparticipatie toe te passen binnen je huidige baan. We hebben alle items gerangschikt in een aantal rubrieken. Deze kun je vinden via het uitklapbare menu (rechtsboven) maar je kunt ook via zogenaamde tags onderaan de items (#) de site doorkruisen op zoek naar de voor jou gewenste informatie. Ter illustratie hebben we aan dit item alle tags gehangen en zie je deze dus als zodanig verschijnen onderaan dit item. Via de items zelf is er ook altijd een optie om soortgelijke items na te lezen of verdieping te raadplegen. Daartoe hebben we veel linkjes aangebracht naar andere items.

Je kunt hier inspiratie, kennis en praktijkvormen terugvinden zodat jij een voor jezelf passend pakket kunt samenstellen om jongeren te stimuleren hun diploma te behalen , een passende baan te vinden of maatschappelijk betrokken te zijn. Mocht je ideeën, vormen, ervaringen tips etc. hebben laat het ons weten. Je kunt ons bereiken door ons een mail te sturen

Relevante onderwerpen

Voortijdige schooluitval, de cijfers…

Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalifi­catie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers...

lees meer

De jongere, een analyse….

Veel instellingen hebben programma’s of activiteiten gericht op het voortgezet onderwijs. Jongeren zijn een interessante doelgroep omdat zij in een fase zitten waarin ze zichzelf leren kennen en waarin hun brein zich nog volop aan het vormen is. Dit heeft...

lees meer

Inleiding tot jongerenparticipatie

Wanneer het gaat om jongerenparticipatie, wordt bedoeld dat jongeren zich actief inzetten voor de overheid. Dit gebeurt met name op gemeentelijk niveau. Volgens Checkoway (2010) is jongerenparticipatie een recht van elke jongere. Jongeren hebben het recht om te participeren in...

lees meer