Geloof in competenties jongeren

Voor jongeren is het belangrijk om gehoord te worden. Tijdens de adolescentie maken ze een sprong in hun denkvermogen en krijgen het gevoel ‘alles te begrijpen’.[1] Jongeren willen graag van volwassenen leren, maar verwachten hierbij een gelijkwaardige houding.[2] Maar jongerenparticipatie is geen trucje. Als je oprechtheid probeert te acteren, dan prikken jongeren hier dwars door heen. De kwaliteit van een gesprek met jongeren wordt niet bepaald door de methode of de vraagtechnieken, maar door de houding.[3] Als volwassenen er van overtuigd zijn dat jongeren iets te vertellen hebben, dan voelen jongeren zich serieus genomen als gelijkwaardige gesprekspartner en kunnen ze een waardevolle mening geven. Als jongeren voelen dat je oprecht in hun competenties gelooft en hen als expert ziet van hun leefomgeving dan gaat het puberbrein op standje ‘aan’ en zien we  gemotiveerde mensen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Meer over dit thema
Dit item gaat voornamelijk over het aannemen van een bepaalde houding. Wil je meer items lezen die over het aspect ‘houding’ gaan dan adviseren wij je de volgende items zeker ook eens te lezen.
Gelijkwaardigheid
Open en eerlijk
Wees consequent

Verdieping
Wil je je graag na het lezen van dit item verder verdiepen in items die vanuit deze houding verder ingaan op bijbehorende vaardigheden en benodigde kennis? Lees dan deze items eens door.
Toon betrokkenheid i.p.v. motivatie
Puberbrein aan..!

Een goed begin is het halve werk
Wil je je graag nog even verdiepen in de achtergrondinformatie rondom het centrale onderwerp van dit portal, de voortijdige schooluitval en hoe jongerenparticipatie hierin een positieve bijdrage kan leveren middels het aannemen van de juiste houding, het bezitten van de juiste vaardigheden/kennis, het vertonen van het gewenste gedrag en het toepassen van de meest geschikte werkvormen? Lees dan eerst de achtergronditems die we HIER voor je verzameld hebben.

[1] Delfos, 2014, p.26
[2] Delfos, 2014, p.122
[3] Delfos, 2014, p.177

Relevante onderwerpen

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardige behandeling of uitkomstengelijkheid houdt in dat aan alle mensen dezelfde mogelijkheden geboden wordt. Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent. Het gelijkheidsbeginsel kan gerekend worden tot...

lees meer

Open en eerlijk

Openheid en eerlijk zijn tegen jezelf en tegen anderen zijn een tweetal voorwaarden voor een goede relatie. We willen onze ware gevoelens kunnen tonen, onszelf kunnen zijn. Openheid is dus een belangrijke basishouding waar een relatie op rust.  Vaardigheden die...

lees meer

Wees consequent

Voor jongeren is het niet vanzelfsprekend om op een gelijkwaardig manier samen te werken met volwassenen. Jongeren zijn gewend dat volwassenen ‘voor hen denken’ en passen hun rol hier feilloos op aan. Jongeren hebben door moderne media soms net zo...

lees meer