De jongere, een analyse….

Veel instellingen hebben programma’s of activiteiten gericht op het voortgezet onderwijs. Jongeren zijn een interessante doelgroep omdat zij in een fase zitten waarin ze zichzelf leren kennen en waarin hun brein zich nog volop aan het vormen is. Dit heeft ook een keerzijde: minder concentratie, minder probleemoplossend vermogen, lagere overdrachtssnelheid van informatie én hormonen die bijdragen aan heftigere emoties en minder empatisch vermogen. Maar met de goede aanpak zijn jongeren goed te bereiken. Leer ze kennen en begrijpen. Neem ze serieus en betrek ze.

De eerste stap naar communicatie is dus het begrijpen van je doelgroep, in dit geval jongeren. Een aantal trends onder jongeren om toe te passen in je communicatie naar deze doelgroep:

  • Jongeren leven in de media. Voor jongeren is er geen verschil tussen de offline en online wereld, die vloeien naadloos in elkaar over. Gemiddeld besteden jongeren 6,5 uur per dag aan media. Maak social media daarom onderdeel van je activiteit of programma.
  • Gaming element. Jongeren brengen veel tijd door met games. Dit is interessant voor de communicatie naar deze doelgroep: Een boodschap wordt aantrekkelijker als er een spelelement in zit.
  • Beleving en emotie. Door storytelling delen jongeren beleving en emotie. Deze verhalen moeten natuurlijk wel interessant genoeg zijn om te delen en mogen daarom best spannend, schokkend of grappig zijn.
  • Presteren en profileren is steeds belangrijker onder jongeren. Het kiezen van een studie waar je gelukkig van wordt is niet meer genoeg, je moet er ook iets mee kunnen. Om jongeren te interesseren voor je programma, is het daarom goed om te laten zien wat je er allemaal mee kunt.
  • Merken investeren in het opbouwen van warme banden met hun doelgroep. Haak aan bij positieve waarden die jongeren aanspreken, zoals liefde, vriendschap, geluk.
  • Jongeren zijn steeds meer geïnteresseerd in de lokale omgeving. Van globalisering naar lokalisering. Dat gebeurt vaker in een land in recessie. Wil je jongeren bereiken, hoef je niet altijd gebruik te maken van grote vergezichten. Doe beroep op hun eigen leefomgeving en de invloed die zij daarop hebben.
  • Persoonlijk contact is belangrijk. Hiervoor moet je wel naar de jongeren toe gaan. Zij komen niet vanzelf naar jou. Ga dus naar de jongeren toe. Op scholen, in hun eigen omgeving
  • Zorg voor een goede benoeming en omschrijving van je activiteit of programma: Pas het aan ande taal van de jongeren.
  • Inspireer de jongeren met rolmodellen: Jongeren worden geïnspireerd en gemotiveerd door ‘helden’ binnen het vakgebied of discipline.
  • Biedt de jongeren perspectief: maak duidelijk wat voor hen de meerwaarde is om deel te nemen aan de activiteit of programma

(bron: www.claudiadegraauw.nl)

Meer achtergrondinformatie
Wil je nog meer items lezen die je wat meer handvatten geven inzake het centrale thema van deze portal? Lees dan ook deze items eens door.
Het recht op betrokken onderwijs
Inleiding tot jongerenparticipatie
Jongerenparticipatie…wasdattan?
Redenen van schooluitval
Voortijdige schooluitval, de (harde) cijfers….

Verdieping

Ben je na het lezen van de achtergronditems benieuwd hoe je zelf een steentje kunt bijdragen? Begin dan met het doornemen van de items die gaan over het aspect ‘houding’. Hieronder hebben we ze voor je uiteengezet.
Gelijkwaardigheid
Open en eerlijk
Wees consequent
Geloof in competenties jongeren

Relevante onderwerpen

Voortijdige schooluitval, de cijfers…

Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalifi­catie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers...

lees meer

Jongerenparticipatie…wasdattan?

Jongerenparticipatie is het betrekken van jongeren bij het onderwijs dat zij krijgen. Deze participatie kan vervolgens op velerlei manieren en in verschillende gradaties vorm krijgen. Jongerenparticipatie is, volgens het ministerie van VWS,  een recht dat jeugdigen hebben om als volwaardig...

lees meer

Redenen van schooluitval

Voortijdig schoolverlaten houdt in dat een jongere van school vertrekt zonder een startkwalificatie te behalen. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma, of een mbo-diploma op niveau 2. Een vmbo opleiding is geen startkwalificatie. Jongeren die na het behalen van...

lees meer