Betrokkenheid i.p.v. motivatie

Motivatie bij jongeren fluctueert en is in ontwikkeling want:

Er zijn verschillende vormen van motivatie:
– Demotivatie (door negatieve ervaring)
– Niet gemotiveerd (a-motivatie)
– Extrinsieke motivatie
1. Motivatie door externe factoren (Beloning of straf).
2. Gecontroleerde motivatie (Verwachtingen of regels)
3. Motivatie door interne druk (Angst of schaamte)
4. Motivatie door identificatie (Hiermee wil je geassocieerd worden)
5. Motivatie door integratie ( Past bij je waarden -> identiteit)
– Intrinsieke motivatie
De activiteit zelf is de beloning
– Autonome motivatie (Als je uit eigen beweging ergens bewust voor kiest)

Er zijn verschillende fases van motivatie:
1. Startmotivatie: Deze is vaak extern, je moet iets doen.
2. Talentpotentie: Ik merk dat ik er goed in ben.
3. Bewust worden van potentie: Bevestiging en feedback
4. Oke-niveau: Baardigheden blijven hangen op hetzelfde niveau.
5. Weloverwogen oefening: Je probeert je talent te optimaliseren

Bovendien wordt de motivatie van jongeren in 2019 door veel factoren beinvloed:
– Veel informatie en prikkels
– Veel keuze mogelijkheden
– Weinig structuur, veel vrijheid
– Veel verschillende sociale rollen

Motivatie bij jongeren is in ontwikkeling
– Besluiten om je ergens op te concentreren (cognitieve controlevaardigheden)
– Het stellen van lange termijn doelen
– Identiteitsontwikkeling (Zelfbeeld = zelfconcept en zelfvertrouwen)

Jongeren reageren sterker op prikkels
– Relaties met leeftijdsgenoten
– Sociaal aanzien, ergens bij willen horen
– Erkenning van volwassenen bij onderscheidend zijn
– Het nut en belang van een taak
– Emoties van het moment
– De emoties die een taak oproept
– Beloning (vaak in de sociale sfeer)

Dus….
Motivatie bij jongeren wisselt van moment op moment. Door continu een beroep te doen op de motivatie van jongeren, doe je een beroep op iets dat ze onmogelijk continu kunnen vasthouden. Als een jongeren een keer niet gemotiveerd is, leggen we hier als professionals de nadruk op waardoor die jongere denkt dat hij/zij ongemotiveerd is. Terwijl hij/zij alleen even niet gemotiveerd is. Dit heeft een negatief effect op het zelfvertrouwen van de jongere en de zin die hij/zij in de taak heeft.

Er bestaat een continu proces van ervaringen, je betrokkenheid en je zelfbeeld.

Zelfvertrouwen is een voorwaarde om ergens beter in te worden
1.       Algemeen zelfvertrouwen
2.       Vertrouwen in je competenties
3.       Zelfeffectiviteit. Vertrouwen in de taak die voor je ligt

Voor jongeren is het juist goed om te weten dat het oké is om je een keer minder gemotiveerd voelen en dat het logisch is dat je anderen nodig hebt om al je taken en verantwoordelijkheden af te ronden.

Beter dan een continu beroep te doen op ‘motivatie’ is het om een beroep te doen op de betrokkenheid van jongeren.

Affectieve betrokkenheid houdt in dat een individu verlangen en affectie voelt om de relatie voort te zetten en hierin de investeren (Allen en Meyer; 1990)

Betrokkenheid kun je creëren door de ABC – methode.

Meer over dit thema
Dit item gaat voornamelijk over een bepaalde vaardigheid of kennis die vereist is. Wil je meer items lezen die over het aspect ‘kennis en vaardigheden’ gaan dan adviseren wij je de volgende items zeker ook eens te lezen.
Samen beslissen
Transparant
Zelfreflectie
Communicatie met jongeren
Bepaal je rol samen met jongere
Bepaal het doel van jongerenparticipatie
Puberbrein aan..!
Zelfbeeld
Verantwoordelijkheid

Verdieping
Wil je je graag na het lezen van dit item verder verdiepen in items die vanuit deze vaardigheden verder ingaan op toe te passen tips & trics? Lees dan deze items eens door.
Tijd? Nee! Expertise? Ja!
Bepaal je doelgroep
Jongeren bevragen? Timing is king!
Faseren

Stapje terug
Ben je benieuwd welke basishouding er hoort bij dit item over vaardigheden? Lees dan eerst nog even dit item.
De jongere, een analyse…

Een goed begin is het halve werk
Wil je je graag nog even verdiepen in de achtergrondinformatie rondom het centrale onderwerp van dit portal, de voortijdige schooluitval en hoe jongerenparticipatie hierin een positieve bijdrage kan leveren middels het aannemen van de juiste houding, het bezitten van de juiste vaardigheden/kennis, het vertonen van het gewenste gedrag en het toepassen van de meest geschikte werkvormen? Lees dan eerst de achtergronditems die we HIER voor je verzameld hebben

Relevante onderwerpen

Samen beslissen

Uitgaande van de voorliggende houding, te weten gelijkwaardigheid, vraagt deze houding om een aantal vaardigheden die er voor moeten zorgen dat jongerenparticipatie op een goede manier zich kan ontwikkelen. Een belangrijke vaardigheid is ‘Samen beslissen’ Dit betekent simpelweg dat iedereen...

lees meer

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid, een term die veelvuldig gebruikt wordt. Vaak wordt daarmee bedoeld dat het weloverwogen, doordacht en veilig is. Wie zich verantwoordelijk gedraagt, doet geen ondoordachte dingen, heeft geen impulsieve uitspattingen maar is serieus, maakt keuzes op basis van logische redeneringen....

lees meer

Bepaal je rol samen met jongere

Als je een gezamenlijk doel hebt bepaalt en dit door een gelijkwaardige samenwerking wilt bereiken, is het belangrijk om te bepalen wie wat doet, maar ook hoe je je tot elkaar verhoudt. Wat doet de jongere zelf en welke rol...

lees meer