Samen werken aan je toekomst.

Via dit platform kun je alle informatie vinden die jij nodig hebt om jongerenparticipatie toe te passen binnen je huidige baan. Een goede start van je bezoek  begint met het doorlezen van het item genaamd 'handvatten voor dit platform'. Succes!

Handvatten voor dit platform

Samen werken aan je toekomst…..dat is waar het om gaat….de toekomst… Onderzoek laat zien dat een hoge mate van betrokkenheid van jongeren bij school of de opleiding de kans op voortijdig schoolverlaten verkleint. Via deze website kun je alle informatie vinden die jij nodig hebt om jongerenparticipatie toe te passen binnen je huidige baan. We hebben alle items gerangschikt in een aantal rubrieken. Deze kun je vinden via het uitklapbare menu (rechtsboven) maar je kunt ook via zogenaamde tags onderaan de items (#) de site doorkruisen op zoek naar de voor jou gewenste informatie. Ter illustratie hebben we aan dit item alle tags gehangen en zie je deze dus als zodanig verschijnen onderaan dit item. Via de items zelf is er ook altijd een optie om soortgelijke items na te lezen of verdieping te raadplegen. Daartoe hebben we veel linkjes aangebracht naar andere items. Je kunt hier inspiratie, kennis en praktijkvormen terugvinden zodat jij een voor jezelf passend pakket kunt samenstellen om jongeren te stimuleren hun diploma te behalen , een passende baan te vinden of maatschappelijk betrokken te zijn. Mocht je ideeën, vormen, ervaringen tips etc. hebben laat het ons weten. Je kunt ons bereiken door ons een mail te sturen

lees meer

De jongere, een analyse….

Veel instellingen hebben programma’s of activiteiten gericht op het voortgezet onderwijs. Jongeren zijn een interessante doelgroep omdat zij in een fase zitten waarin ze zichzelf leren kennen en waarin hun brein zich nog volop aan het vormen is. Dit heeft ook een keerzijde: minder concentratie, minder probleemoplossend vermogen, lagere overdrachtssnelheid van informatie én hormonen die bijdragen aan heftigere emoties en minder empatisch vermogen. Maar met de goede aanpak zijn jongeren goed te bereiken. Leer ze kennen en begrijpen. Neem ze serieus en betrek ze. De eerste stap naar communicatie is dus het begrijpen van je doelgroep, in dit geval jongeren. Een aantal trends onder jongeren om toe te passen in je communicatie naar deze doelgroep: Jongeren leven in de media. Voor jongeren is er geen verschil tussen de offline en online wereld, die vloeien naadloos in elkaar over. Gemiddeld besteden jongeren 6,5 uur per dag aan media. Maak social media daarom onderdeel van je activiteit of programma. Gaming element. Jongeren brengen veel tijd door met games. Dit is interessant voor de communicatie naar deze doelgroep: Een boodschap wordt aantrekkelijker als er een spelelement in zit. Beleving en emotie. Door storytelling delen jongeren beleving en emotie. Deze verhalen moeten natuurlijk wel interessant genoeg zijn om te delen en mogen daarom best spannend, schokkend of grappig zijn. Presteren en profileren is steeds belangrijker onder jongeren. Het kiezen van een studie waar je gelukkig van wordt is niet meer genoeg, je moet er ook iets mee kunnen. Om jongeren te interesseren voor je programma, is het daarom goed om te laten zien wat je er allemaal mee kunt. Merken investeren in het opbouwen van warme banden met hun doelgroep. Haak aan bij positieve waarden die jongeren aanspreken, zoals liefde, vriendschap, geluk. Jongeren zijn steeds meer geïnteresseerd in de lokale omgeving. Van globalisering naar lokalisering. Dat gebeurt vaker in een land in recessie. Wil je jongeren bereiken, hoef je niet altijd gebruik te maken van grote vergezichten. Doe beroep op hun eigen leefomgeving en de invloed die zij daarop hebben. Persoonlijk contact is belangrijk. Hiervoor moet je wel naar de jongeren toe gaan. Zij komen niet vanzelf naar jou. Ga dus naar de jongeren toe. Op scholen, in hun eigen omgeving Zorg voor een goede benoeming en omschrijving van je activiteit of programma: Pas het aan ande taal van de jongeren. Inspireer de jongeren met rolmodellen: Jongeren worden geïnspireerd en gemotiveerd door ‘helden’ binnen het vakgebied of discipline. Biedt de jongeren perspectief: maak duidelijk wat voor hen de meerwaarde is om deel te nemen aan de activiteit of programma (bron: www.claudiadegraauw.nl) Meer achtergrondinformatie Wil je nog meer items lezen die je wat meer handvatten geven inzake het centrale thema van deze portal? Lees dan ook deze items eens door. Het recht op betrokken onderwijs Inleiding tot jongerenparticipatie Jongerenparticipatie…wasdattan? Redenen van schooluitval Voortijdige schooluitval, de (harde) cijfers…. Verdieping
 Ben je na het lezen van de achtergronditems benieuwd hoe je zelf een steentje kunt bijdragen? Begin dan met het doornemen van de items die gaan over het aspect ‘houding’. Hieronder hebben we ze voor je uiteengezet. Gelijkwaardigheid Open en eerlijk Wees consequent Geloof in competenties jongeren

lees meer

Het recht op betrokken onderwijs

Het recht op onderwijs geldt voor elk kind. Dat betekent dat basisonderwijs voor ieder kind gratis beschikbaar moet zijn. De overheid moet er bovendien voor zorgen dat het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder kind. Uiteraard in overeenstemming met zijn of haar leerniveau. Dat geldt dus ook voor ‘zorgleerlingen’. Bijvoorbeeld kinderen met een handicap, dyslexie, gedragsproblemen of kinderen die geen verblijfsvergunning hebben. Ook zij hebben recht op onderwijs. Het onderwijs moet aansluiten bij de belevingswereld en het leerniveau van ieder kind. De kwaliteit van onderwijzers en leerkrachten dient hoog te zijn en er moet aandacht zijn voor voldoende uitdagend lesmateriaal en leermethodes. Vroegtijdige schooluitval moet voorkomen worden. Ook moet de manier waarop op school de discipline wordt gehandhaafd, met respect zijn voor de kinderrechten en menselijke waardigheid. Meer achtergrondinformatie Wil je nog meer items lezen die je wat meer handvatten geven inzake het centrale thema van deze portal? Lees dan ook deze items eens door. De jongere, een analyse…. Inleiding tot jongerenparticipatie Jongerenparticipatie…wasdattan? Redenen van schooluitval Voortijdige schooluitval, de (harde) cijfers…. Verdieping
 Ben je na het lezen van de achtergronditems benieuwd hoe je zelf een steentje kunt bijdragen? Begin dan met het doornemen van de items die gaan over het aspect ‘houding’. Hieronder hebben we ze voor je uiteengezet. Gelijkwaardigheid Open en eerlijk Wees consequent Geloof in competenties jongeren

lees meer

Jongerenparticipatie…wasdattan?

Jongerenparticipatie is het betrekken van jongeren bij het onderwijs dat zij krijgen. Deze participatie kan vervolgens op velerlei manieren en in verschillende gradaties vorm krijgen. Jongerenparticipatie is, volgens het ministerie…

lees meer

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardige behandeling of uitkomstengelijkheid houdt in dat aan alle mensen dezelfde mogelijkheden geboden wordt. Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling…

lees meer

Zelfreflectie

Introspectie of zelfreflectie is een activiteit waarbij de eigen gedachten, gevoelens en herinneringen tot onderwerp van overdenking gemaakt worden. Reflecteren, of reflectie, is het doorgronden en herkennen van processen die…

lees meer

Open en eerlijk

Openheid en eerlijk zijn tegen jezelf en tegen anderen zijn een tweetal voorwaarden voor een goede relatie. We willen onze ware gevoelens kunnen tonen, onszelf kunnen zijn. Openheid is dus…

lees meer